Snabbstartsguider utan text


Högkvalitativa snabbstartsguider utan… text

Snabbstartsguider blir allt mer populära för varje dag som går. Detta påstående antyder på något sätt att snabbstartsguider fortfarande är i ett tidigt stadie. Detta, i sin tur, kan indikera att det inte finns så många exempel på högkvalitativa snabbstartsguider att tillgå. Detta stämmer inte, speciellt inte när det kommer till snabbstartsguider utan… text.


Innehåll

Kännetecken för en högkvalitativ snabbstartsguide (utan text)

Vad gör en snabbstartsguide till en högkvalitativ snabbstartsguide? Åsikterna rörande detta kan variera. Men det finns definitivt en del tumregler för vad som definierar en högkvalitativ snabbstartsguide.

Först och främst bör en snabbstartsguide enbart (eller i alla fall: mestadels) bestå av illustrationer. Användare brukar förstå illustrationer mycket snabbare och bättre än texter. Forskning har visat detta om och om igen.

Vidare behöver en snabbstartsguide vara kompakt. Dess utseende spelar egentligen inte så stor roll. Snabbstartsguiden kan vara ett häfte på 4 sidor, ett hopvikt kort, eller ett laminerat pappersark. Det som är viktigt är att snabbstartsguiden inte innehåller mer än en tiondel av informationen som finns i den medföljande manualen.

Sist men inte minst: en snabbstartsguide bör alltid fokusera på användningen av en produkt eller monteringen/installationen av denna, men inte båda aspekterna på samma gång. Om en snabbstartsguide fokuserar både på användningen och monteringen/installationen, blir det för likt en ”tung” manual, vilket skrämmer bort användarna. Självklart är det inga problem att behandla en liten del av monterings- eller installationsprocessen, men därefter ska koncentrationen ligga på den dagliga användningen av produkten. Men om båda aspekterna presenteras för användaren i samma mängd, kan användaren uppfatta snabbstartsguiden som en fullskalig manual.

I denna artikel förtydligar två exempel på högkvalitativa snabbstartsguider att distinktionen mellan daglig användning och montering/installation verkligen kan fungera. Det första exemplet är en portabel radio, och det andra exemplet är en kolgrill för matlagning.

Exempel på en högkvalitativ snabbstartsguide: daglig användning

Nedan förklarar en snabbstartsguide de grundläggande funktionerna hos en portabel radio.

Snabbstartsguide för bärbar radio
En snabbstartsguide för bärbar radio: fem illustrationer gör det väldigt tyligt hur man använder den bärbara radion.

Den första illustrationen visar hur man installerar radion. Det behövs trots allt en strömkälla någonstans (elnät eller batterier). Men installationsdelen behandlas i endast en illustration.

I de kvarvarande fyra illustrationerna, behandlas de grundläggande funktionerna en och en med endast en väldigt kort text som utmärker dessa grundläggande funktioner:

– sätta på och stänga av (ill. 2);

– välja volym (ill. 3);

– välja rätt ton (ill. 4);

– välja rätt källa (FM-radio, DAB-radio, Bluetooth eller Aux In; ill. 5).

Genom att använda de grundläggande funktionerna avslöjar radion sina hemligheter ganska enkelt, och kan användas fullt ut på en gång. Genom att arrangera alla grundläggande funktioner på det sätt som görs i detta exempel, kan det andra vredet på radion inte ha någon annan funktion än ton-funktionen.

Exempel på högkvalitativ snabbstartsguide: montering

En snabbstartsguide kan även belysa en specifik monteringsprocess. Detta är fallet i exemplet nedan. Illustrationen beskriver monteringen av en kolgrill för matlagning.

En snabbstartsguide som förklarar monteringen av en Green Egg-kokare
En snabbstartsguide som på en gång gör det tydligt hur man monterar en kolgrill för matlagning

Kolgrillen måste monteras innan användaren faktiskt kan använda den för matlagning. Denna monteringsprocess kan skrivas ned i ord, såklart. Dock är det bättre för begripligheten att ge monteringsprocessen en visuell karaktär, endast med användning av tydliga illustrationer. Utöver bättre begriplighet, så finns det även en extra bonus med att använda illustrationer: inga översättningskostnader är inblandade.

Att skapa en högkvalitativ snabbstartsguide

På tal om kostnader: som tur är, är det inte ofta en teknisk illustratör behöver rita något från grunden. När tillverkaren har ett 3D-arkiv med CAD-ritningar av produkten i fråga, kan de tekniska illustratörerna använda dessa CAD-filer för att extrahera sina egna, relevanta illustrationer från. Exempelvis kan en teknisk illustratör belysa en specifik del av produkten genom att ge den en speciell färg eller en specifik grå nyans. Han eller hon kan även lägga till en pil för att visa på någon form av handling.

En snabbstartsguide som, utan text, förklarar användningen av en paketeringsmaskin.
En teknisk illustratör kan rita från grunden eller justera redan existerande CAD-ritningar. Oavsett var illustrationerna kommer ifrån, så är det alltid väldigt viktigt att belysa de relevanta delarna av produkten (paketeringsmaskinen i detta fall).

Manualise skapar en snabbstartsguide

Manualise är ett företag som specialiserar sig på ”endast visuella” snabbstartsguider, och är från den holländska staden Delft – en stad som är känd både för sin högteknologiska karaktär och sitt högteknologiska universitet. Företaget är stolt över det faktum att dess expertis används av både lokala och internationella kunder.

Våra referenser

Vill du veta mer om vår expertis? Vill du se fler konkreta exempel på manualer? Vänligen, tala om det för oss. Vår kundbas kan också berätta mer om de manualer vi redan har skapat:


Har nu några frågor om våra tjänster?
Vi vill besvara dem personligen.